Tevékenységünk

A Roma Kert Egyesület az alapszabályában rögzített feladatok tükrében az alábbi tevékenységeket látja el.

  • A hátrányos településrészen élő családok problémáinak megoldása érdekében szakértők, szakemberek bevonásával keresünk megoldási lehetőségeket. Pl. lakhatással, szociális jellegű, gyermekek ellátásával kapcsolatos problémák esetén.
  • Kétheti rendszerességgel klubfoglalkozásokat tartunk kisiskolás gyermekek számára. Tematikánk érinti az egészségprevenciót, tanulási felzárkóztatást, szabadidő hasznos eltöltését egyaránt. Igazodunk a roma és a nem roma ünnepekhez, amelyekről méltóképp megemlékezünk. Pl. Holocaust, Március 15, augusztus 20.
  • Gyermekek részére Karácsonykor, Húsvétkor, Mikuláskor ünnepséget rendeztünk és kisebb ajándékokkal leptük meg őket, fellépőkkel színesítettük a programot.
  • A hátrányos helyzetű településrész elhanyagolt területeinek rendben tartását végeztük, allergén növények irtását, fák, bokrok metszését, fűnyírást, szemétszedést. Pályázati keretekből virágosítást, természetvédelmi programokat valósítottunk meg. Pl: Te szedd szemétszedési akcióhoz kapcsolódás, várostakarítás.

2019. évben

A Roma Kert Egyesület 2019. évben ROMA-NEMZ-CISZ-19 pályázatunk nyert. A hátrányos településrészen élő családok problémáinak megoldása érdekében szakértők, szakemberek bevonásával keresünk megoldási lehetőségeket. Pl. lakhatással, szociális jellegű, gyermekek ellátásával kapcsolatos problémák esetén.

Kétheti rendszerességgel klubfoglalkozásokat tartunk kisiskolás gyermekek számára. Tematikánk érinti az egészségprevenciót, tanulási felzárkóztatást, szabadidő hasznos eltöltését egyaránt.

Igazodunk a roma és a nem roma ünnepekhez, amelyekről méltóképp megemlékezünk. Pl. Holocaust, Március 15, augusztus 20. Húsvétkor, ünnepséget rendeztünk és kisebb ajándékokkal leptük meg őket, fellépőkkel színesítettük a programot.

A hátrányos helyzetű településrész elhanyagolt területeinek rendben tartását végeztük, allergén növények irtását, fák, bokrok metszését, fűnyírást, szemétszedést. Pályázati keretekből virágosítást, természetvédelmi programokat valósítottunk meg. Pl: Te szedd szemétszedési akcióhoz kapcsolódás, várostakarítás, faültetés.

Vidéki zsáktelepüléseken gyereksarok, Pályázati tanácsadás felzárkózási, Fiatalok részére csapaterősítő tréninget szerveztünk.


2018. évben

NEMZ-KUL-18 pályázat keretén belül Ki a cigány? Ki a vallásos címmel kiállítást és kerekasztal beszélgetést tartottunk. A program megvalósítása a tervezettek szerint történt.

Fotókiállítás szervezése, Roma önkormányzattal közösen szociofotó kiállítás.

NEMZ-TAB-18 pályázat keretein belül Kultúr-Art II. néven 5 napos tábort valósítottunk meg, ahol a (régen) főként romák által végzett foglalkozásokat mutattuk be.

Felismerve a romák iskolázottsági szintjével kapcsolatos problémákat, számukra 5-8 felzárkóztató képzést szerveztünk a munkaügyi központ támogatásával. 50 főt iskoláztunk be, akik sikeresen elvégezték a számukra hiányzó osztályt. A programot folytatni kívánjuk.